Betingelser

Velkommen til Grejmarked.dk et website ejet af MilMedia, der formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden. Når du besøger Grejmarked.dk eller benytter ydelser fra Grejmarked.dk, accepterer du nærværende brugervilkår. Alle ydelser stilles til rådighed af MilMedia, CVR-nr. 33315333. Betingelserne træder i kraft 1.03.2013.

Anvendelse af Grejmarked.dk
Du kan oprette dine annoncer eller dit indhold i relevante kategorier eller områder og accepterer ikke at gøre følgende:

* overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler,
Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven

 

* krænke nærværende vilkår

* være usand eller vildledende

* krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge
forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-,
eller andre immaterielle rettigheder

* distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil

* distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Grejmarked.dk eller brugerne af MilMedias interesser eller ejendom

* belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Grejmarked.dk


* kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold

* benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Grejmarked.dk og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse

* sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke

* omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Misbrug af Grejmarked.dk

Benyt venligst knappen "Anmeld annonce" på de enkelte annoncer til at fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre annoncekvaliteten på Grejmarked.dk. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik. Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere Grejmarked.dk eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker. Samtidig med at du opretter indhold på Grejmarked.dk, giver du os en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker
deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes.For at iværksætte dette skal du sende en mail til grejmarked@milmedia.dk.

Priser og betalinger

Vi forbeholder os retten til i fremtiden at opkræve betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

Sikkerhed

Kontakt grejmarked@milmedia.dk med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mail-adresse eller din adgangskode til Grejmarked.dk er blevet misbrugt.

Lukning af Din Konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din konto under "Min profil". 

Ansvar

 

Grejmarked.dk er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på dens platforme. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som
andre brugere annoncerer eller foretager sig.

 

Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller Grejmarked.dk. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Personlige oplysninger

Ved at benytte Grejmarked.dk, indvilger du i, at MilMedia (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode grejmarked@milmedia.dk om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af Grejmarked.dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Grejmarked.dk's ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Generelt

Nærværende vilkår og MilMedias forretningsvilkår som findes på http://MilMedia.dk (kun for erhvervsannoncører), udgør hele aftalen mellem http://MilMedia.dk og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt Grejmarked.dk ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Med undtagelse af meddelelser om ulovligt eller krænkende indhold skal dine meddelelser til os sendes med anbefalet post til:

MilMedia

Rosenvængets Allé 40B, st. th.

2100, Kbh. Ø

Ændringer eller Rettelser

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter indhold ind på Grejmarked.dk eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Send spørgsmål, kommentarer eller klager til grejmarked@milmedia.dk.